Kortermaja katuse renoveerimine või vahetus

Teostame kõiki katustega seotud töid:

 • väiksemate remonttööde teostamine;
 • vihmaveesüsteemide ja katuse turvaelementide paigaldamine (katuseredelid ja -sillad, lumetõkked, katusepiirded jms).
 • läbiviikude tihendamine;
 • plekkkatuse vahetus ja paigaldamine;
 • kivikatuse vahetus ja paigaldamine;
 • vana eterniitkatuse remont või vahetamine;
 • asbestivaba tsementkiudlaineplaatide vahetamine ja paigaldamine;
 • katuste soojustamine;
 • pööningute soojustamine puistevillaga;
 • viilkatuste ehitus ja renoveerimine;
 • lamekatuste ehitus ja renoveerimine;
 • tuulekastide ehitus ja renoveerimine;
 • pööningu väljaehitamine korteriteks;
 • katuste puhastustööd;
 • katuste inspektsioon.

Kortermaja fassaaditööd

Renoveeritud fassaad parandab oluliselt vanema kortermaja välimust, vähendab küttekulusid, pikendab hoone eluiga ning parandab sisekliimat. Teostame kõiki fassaadi renoveerimisega seotud töid:

 • fassaadi soojustamine vahtpolüstüreeni (penoplasti) või villaga. Armeerimine armeerimsvõrguga, viimistlemine viimistluskrohviga ja värvimistööd;
 • fassaadi soojustamine ja katmine puitvoodriga;
 • fassaadi soojustamine ja katmine erinevate fassaadiplaatidega;
 • sokli soojustamine ja viimistlemine;
 • fassaadi ja sokli järelhooldus (survepesu, värvimistööd).

Trepikodade renoveermine

Renoveerime täies mahus kõik trepikojaga seotud pinnad. Värvime trepikoja seinad, renoveerime vanad või paigaldame uued käsipuud, renoveerime põrandad, remondime sissekäigu trepid.

Kui teie kortermaja vajab renoveerimist, siis võtke kindlasti ühendust ning otsime üheskoos sobiva lahenduse.